Pirkko-Liisa Vesterinen

Asiansa hyvin tunteva, ilmaisultaan selkeä ja olemukseltaan miellyttävä kasvatustieteiden tohtori Pirkko-Liisa Vesterinen toimii johdon ja työyhteisöjen valmentaja Management Institute of Finlandissa (MIF). MIF syntyi Johtamistaidon opiston (JTO), Inforin ja Fintran yhdistyttyä vuonna 2012. Pirkko-Liisa on toiminut myös lehtorina AMK:ssa. Koulutukseltaan hän on kasvatustieen tohtori. Hänen osaamisalueeseensa kuuluvat muun muassa johtamisen ja työyhteisöjen monipuolinen kehittäminen, coaching ja työhyvinvointi useista eri näkökulmista.

Pirkko-Liisa on kirjoittanut vuonna 2010 ilmestyneessä teoksessa Työhyvinvoinnin johtaminen mm. työyhteisötaitojen vaikutuksesta työhyvinvointiin. Häneltä ilmestyi myös kirja työelämän kateudesta v. 2012.

Pirkko-Liisa Vesterinen

Asiakaspalvelun valmentajat

Innostavat juontajat

Palvelumuotoilu