Ville Ojanen

Muuta mieltä, muuta maailmaa.

Ville Ojanen

Käytännönläheinen ihmismielen huippuasiantuntija, aivotutkija, psykologi

Speakersforumin Vuoden Tulokas 2019

Ville Ojanen on aivotutkimuksesta väitellyt psykologi. Hänen intohimonsa on ihmisen käyttäytymisen ymmärtäminen ja siihen vaikuttaminen. Hänet tunnetaan helposti lähestyttävänä, hauskana ja välittömänä huippuasiantuntijana, jonka esiintyminen herättää tunteita ja ajatuksia. Ville Ojasessa yhdistyy poikkeuksellisen laaja ja syvällinen ymmärrys käyttäytymis- ja neurotieteistä käytännön kokemukseen yksilöiden, tiimien ja yhteisöjen kehittäjänä.

Ville Ojanen on myös sarjayrittäjä ja keksijä. Hänellä on takanaan kolme start-up -projektia, meneillään aina vähintään yksi ja kehitteillä kaksi. Hän on keksijänä neljässä patentissa. Ville Ojanen on toiminut neuropsykologina sairaalassa, HR–ammattilaisena Nokialla ja 15 vuotta konsulttina ja valmentajana suomalaisessa työelämässä. Hän puhuu aina asiakkaan toiveet huomioiden, yleisöön reagoiden ja sitä osallistaen laajasti kymmenistä psykologiaan, käyttäytymiseen ja työelämään liittyvistä aiheista, kuten:

INHIMILLISESTI KESTÄVÄ (TYÖ)ELÄMÄ – MITEN HYVIÄ ASIOITA TAPAHTUU

 • Sosiaaliset aivot: ymmärrä vuorovaikutuksen voima työyhteisössä.
 • Vahvista sosiaalisia suhteita ja tiimityötä.
 • Kehitä empatiakykyä ja kykyä lukea muiden tunnetiloja.
 • Arvostuksen, luottamuksen ja turvallisuuden ilmapiiri: luo organisaatioon ilmapiiri, jossa jokainen työntekijä tuntee olevansa arvostettu.
 • Rakenna vahva luottamus organisaation ja työntekijöiden välille.
 • Turvallinen ympäristö rohkaisee avointa kommunikaatiota ja innovatiivisuutta.

KESTÄVÄN HYVINVOINNIN PERUSTA – SUHDE ITSEEN, TOISIIN JA YMPÄRISTÖÖN

 • Inhimilliset resurssit, se mitä me tarvitsemme, vaativat kehittyäkseen lämmintä ja vahvaa sydäntä ja ne luodaan yhdessä, ympäristön ehdoilla: lähtökohta on kestävä suhde itseen ja ihmisenä kasvu. Kestävä suhde itseen on mielen terveyttä.
 • Ihmisten väliset suhteet perustuvat kyvylle ja halulle ottaa vastuuta paitsi itsestä, myös toisista. Se on yhteisvastuuta. Kestävä suhde toisiin on kykyä kohdata niin, että syntyy arvostusta, luottamusta ja turvallisuutta.
 • Kestävä suhde ympäristöön on suhde kontekstiin, jossa elämä tapahtuu – ympäröivään maailmaan, sen resursseihin, tilaan ja muutokseen.
 • Kestävä suhde ympäristöön on sama asia kuin kestävä suhde itseen, ympyrä sulkeutuu.

MITEN VARMISTAT TURVALLISEN ANKKUROINNIN, VAIKKA YMPÄRILLÄ MYRSKYÄISI

 • Pystyt antamaan vain sen verran mitä itselläsi on: itsereflektio ja omien voimavarojen tunnistaminen.
 • Ymmärrys omasta roolista ja vastuusta työyhteisössä.
 • Voimavarojen jakaminen luo positiivisen kierteen.
 • Itsemyötätunto: kehitä kykyä myötätuntoiseen suhtautumiseen itseäsi kohtaan.
 • Opettele kohtaamaan haasteet myönteisellä ja myötätuntoisella asenteella.
 • Vahvista henkistä hyvinvointia ja vastustuskykyä.
 • Tulevaisuuteen suuntautunut ajattelu: lujita optimismia ja uskoa tulevaisuuteen.
 • Aseta realistiset tavoitteet ja suunnitelmat.
 • Vahvista kykyä sopeutua muutoksiin ja oppia niistä.
 • Kollegiaalisen tuen merkitys: ylläpidä avointa kommunikaatiota kollegoiden kanssa.
 • Rakenna tukiverkosto ja tarjoa tukea muille.
 • Kollegiaalinen tuki on voimavara myrskyisissäkin olosuhteissa.

YHTEISÖTAIDOT – MITEN LUODAAN TULEVAISUUSKESTÄVÄÄ TYÖELÄMÄÄ

 • Kontekstiäly: opi tarkastelemaan tilannetta eri näkökulmista.
 • Ymmärrä päätösten vaikutukset pitkällä aikavälillä.
 • Kehitä kykyä sopeutua erilaisiin tilanteisiin.
 • Itsesäätelykyky: virity ja viritä omaa toimintaasi tilanteen mukaan.
 • Hallitse stressiä ja säilytä rauhallisuus paineen alla.
 • Itsesäätely luo perustan tehokkaalle päätöksenteolle.
 • Rakenteistamistaidot: erottele asian ja prosessin käsittely toisistaan.
 • Fasilitoi vuorovaikutusta, jotta jokaisen näkemys tulee kuulluksi.
 • Luo selkeät rakenteet, jotka tukevat tavoitteiden saavuttamista.
 • Tarttumisvaisto: kehitä taitoa tehdä oikea-aikaisia päätöksiä.
 • Ole rohkea ja ota vastuuta päätöksistäsi.
 • Tarttumisvaisto luo dynaamista ja aktiivista työympäristöä.

KELLISTÄ MUUTOSVÄSYMYS – KESKITTYMISKYKY KASVUUN JA RESILIENSSINUPIT KAAKKOON

 • Stressinhallintatekniikat yksilön ja organisaation tasolla: keskittymiskyvyn ja resilienssin osa-alueet
 • Opettele yksilölliset stressinhallintakeinot.
 • Luo organisaation laajuisia käytäntöjä stressin hallitsemiseksi.
 • Yhdistä fyysiset, henkiset ja sosiaaliset tekijät stressinhallinnassa.
 • Keskittymiskyvyn vahvistaminen: harjoittele mindfulness- ja keskittymisharjoituksia.
 • Luo työympäristö, joka tukee keskittymistä.
 • Vahvista kykyä priorisoida ja pitää kiinni tavoitteista.
 • Resilienssin merkitys muutoksen sietämisessä: kehitä kykyä sopeutua ja palautua vaikeuksista.
 • Luo organisaatiokulttuuri, joka tukee resilienssin kehittymistä.
 • Opettele näkemään mahdollisuudet vaikeuksien keskellä.
 • Organisaatiotason strategiat muutosväsymyksen voittamiseen: tunnista ja ota vakavasti muutosväsymyksen oireet.
 • Luo avoin keskustelukulttuuri muutoksen haasteista.

VIRTAA & VOIMAA – MUUTOKSEN NELJÄ RYTMIÄ

 • Puheenvuoro on vaikuttava yhdistelmä ajankohtaisia näkökulmia itsensä ja muiden johtamiseen, työelämään ja kasvuun yhdistettynä liikkeeseen ja musiikkiin: se alkaa läsnäolosta ja pysähtymisestä, kasvaa musiikin, liikkeen ja puheen virraksi, johon jokainen voi osallistua tai olla osallistumatta. Myös hengitys on liikettä! Inhimillinen energia, tunteet, vuorovaikutus, liiketoiminta, muutos ja kasvu voivat virrata voimakkaasti tai jämähtää paikoilleen, takertua ristiriitoihin tai vaipua unohdukseen. Virtaa voi ohjata, sen kulkuun voi vaikuttaa.
 • Teemme yhteisen matka ulos- ja sisäänhengityksen välisestä tilasta, psykologisesta nollapisteestä kohti sisäänhengityksen hetkeä, jolloin tiedämme miten asiat ovat ja saamme aikaan tuloksia. Hengitystä ei voi kuitenkaan pidättää loputtomiin, vaan on päästettävä irti, tehtävä tilaa uudelle nollapisteelle ja sisäänhengitykselle.
 • Miten virtaus – hengitys, liike ja kontakti liittyvät yksilön ja organisaation kykyyn kasvaa ja tehdä tulosta? Ja miten tämä kaikki liittyy aivoihin ja käyttäytymistieteen ihmiskuvaan?

Speakersforumin laatuvarmistetut valmentajat: Plan >> Do >> Check >> Act

Speakersforumin laatuvarmistetut valmentajat

Puhuja kuuluu Speakersforumin laatuvarmistettujen valmentajien joukkoon. Hänen sekä monen muun luennoitsijan teemoista löytyy lukuisia valmiita valmennuskokonaisuuksia, joista autamme konseptoimaan teille parhaiten sopivan valmennuskokonaisuuden.

Speakersforumin valmennukset perustuvat viimeisimpiin tutkimuksiin vaikuttavuudesta ja ne nojaavat aina organisaationne tavoitteisiin, strategiaan ja arvoihin. Tuloksellisuus varmistetaan kytkemällä valmennuksen suunnittelu, toteutus ja toiminnan arviointi mm. jatkuvan parantamisen PDCA-kehään - Plan (suunnittele), Do (toteuta), Check (tarkista), Act (Toimi). Asiakkaalle nimetty vastuuvalmentaja rakentaa muutosbuusterin kanssa juuri teille sopivan kokonaisuuden ja varmistaa ohjelman pedagogisen toimivuuden ja parhaiten soveltuvat sekä oivalluttavat fasilitointikeinot. Valmennukset ovat toteuttavissa sekä lähi- että etätoteutuksina.

Speakersforumin valmennuksiin kuuluu aina asiakkaalle nimetty vastuuvalmentaja, joka rakentaa yhdessä teidän ja puhujavalmentajan kanssa teille räätälöidyn kokonaisuuden ja varmistaa ohjelman pedagogisen toimivuuden ja parhaiten soveltuvat sekä oivalluttavat fasilitointikeinot. Vastuuvalmentajina toimivat yli 30v valmennusalalla työskennelleet Maarika Maury ja Jaana Tuomila.

Video

Pressikuvat

Artikkelit

Ville Ojanen

Ville Ojanen

Psykologi, FT, sarjayrittäjä

Valokuvaaja: Iconic Creative Oy

Hae

Hae tapahtumaasi sopivia puhujia & juontajia. Käytä tarkennettua hakua, mikäli haluat tarkentaa hakukriteerejä.

Pyydä tarjous

Tee varaus tai pyydä lisätietoa puhujista - saat ehdotukset jo samana työpäivänä! Varaa puhuja sekä online- että livetilaisuuksiin. Lomakkeen lähetys ei sido mihinkään.

Tapahtuman tiedot
1
Yhteystiedot
2

Pyydä tarjous

Tee varaus tai pyydä lisätietoa puhujista - saat ehdotukset jo samana työpäivänä! Varaa puhuja sekä online- että livetilaisuuksiin. Lomakkeen lähetys ei sido mihinkään.

Tapahtuman tiedot
1
Yhteystiedot
2