Matti Pohjola

Matti Pohjola on toiminut Kauppakorkeakoulun taloustieteen professorina vuodesta 1992 alkaen. Aiemmin hän on ollut opetus- ja tutkimustehtävissä Tampereen, Helsingin ja Turun yliopistoissa, Suomen Akatemiassa, Työväen taloudellisessa tutkimuslaitoksessa ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksessa. Vuosina 1997-2002 Pohjola työskenteli apulaisjohtajana YK-yliopistoon kuuluvassa WIDER-instituutissa.

Matti on tehnyt sekä teoreettista että soveltavaa tutkimusta taloustieteen useilla osa-alueilla. Hänen väitöskirjansa käsitteli talouskasvua ja suhdannevaihteluita ja oli ensimmäisiä matemaattisen kaaosteorian sovelluksia taloustieteessä. Peliteoriaa soveltaen hän on tutkinut talouskasvua, työmarkkinoita, taloudellista valtaa, luonnonvarojen hyödyntämistä ja kansainvälisiä ympäristöongelmia. Pohjolan nykyisiä tutkimusalueita ovat tuottavuus, talouskasvu ja teknologian kehitys.

Pressikuvat

Matti Pohjola

Samankaltaisia puhujia

Arvostetut asiantuntijat

Asiantuntijatilaisuuksien fasilitaattorit