Neljällä kirjaimella kohti parempaa työelämää?

Oletko jo törmännyt lyhenteeseen DEI? DEI on lyhenne englannin kielen sanoista Diversity (suom. monimuotoisuus), Equity (suom. yhdenvertaisuus) ja Inclusion (suom. inklusiivisuus). Suht tuoreena kirjaimena mukaan on hypännyt myös B, joka tulee englannin kielen sanasta Belonging (suom. yhteenkuuluvuus) muuttaen lyhenteen DEIB:iksi.

DEIB merkitsee aktiivisesti sellaisen työympäristön luomista ja ylläpitämistä, jossa henkilöstön monimuotoisuus nähdään vahvuutena ja jossa jokainen tuntee olevansa arvostettu sekä ymmärretty sellaisena kuin on. DEIB ei ole vain suurten teknologiayritysten hyvesignalointia vaan parhaimillaan osa kaiken kokoisten yritysten ja toimialojen strategista tekemistä. Monimuotoisen työyhteisön on todettu lisäävän taloudellista kannattavuutta ja innovatiivisuutta lukuisissa kansainvälisissä ja kansallisissakin tutkimuksissa. Selvitysten mukaan monimuotoisuus esimerkiksi vähentää eriarvoisuutta työelämässä, houkuttelee uusia työntekijöitä, parantaa työhyvinvointia, auttaa ymmärtämään monipuolisia asiakastarpeita sekä tunnistamaan uusia asiakasryhmiä ja hillitsee maineriskejä.

Asiasta keskusteltaessa keskiöön nousevat helposti haasteet, puutteet ja näiden korjaamiseen tähtäävät toimenpiteet. On todella tärkeää olla tietoinen ja avoin ongelmakohtien suhteen, se on ainoa tie eteenpäin. Samaan aikaan on yhtä lailla merkittävää suunnata huomio positiiviseen: tunnistaa yrityksen vahvuudet, asiantuntemus ja arvot, jotka muodostavat perustan uuden luomiselle.

Miten neljän kirjaimen lyhenne sitten muuttuu käytännön toimiksi työelämässä? Ainakin vahvalla tahtotilalla, avoimella keskustelulla ja systemaattisella tekemisellä.

Alla viisi vinkkiä, joiden avulla edistää DEIB:iä omassa organisaatiossa.

  1. Kartoittakaa yrityksen lähtökohta käymällä rakentava keskustelu organisaation nykytilasta henkilöstön ja mielellään ulkopuolisen asiantuntijan kanssa sekä teettämällä tasa-arvo ja yhdenvertaisuuskysely.
  2. Päivittäkää tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma yhdessä koko organisaation ja ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Ottakaa suunnitelma osaksi strategista tekemistä.
  3. Asettakaa tavoitteet ja mittarit, joilla seurata edistystä. Määritelkää kuka on vastuussa ja minkälaisilla resursseilla.
  4. Perustelkaa tulevat avoimet työtehtävät ja arviointikriteerit selkeästi: kannustakaa eritaustaisia ihmisiä hakemaan ja toteuttakaa rekrytointiprosessit niin, että ne ovat aidosti saavutettavia. Monimuotoisuuslupauksen lisääminen työpaikkailmoituksiin on yksi tapa. Lupauksella voi ilmaista, että arvostaa monimuotoisuutta ja kannustaa aliedustettuihin ryhmiin kuuluvia hakemaan avoimia paikkoja.
  5. Tehkää DEIB:istä yhteinen asia, johon jokainen voi vaikuttaa. DEIBin toteutuminen on koko työyhteisön kannettavana, ja johto voi näyttää esimerkkiä. Tarvittaessa henkilöstölle tulee järjestää monimuotoisuuden edistämiseen tähtäävää koulutusta tai mentorointia.

Monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden, inklusiivisuuden ja yhteenkuuluvuuden rooli osana yritysten menestystä on kiistaton. Kun yritykset omaksuvat DEIB-periaatteet osaksi strategiaa ja toimintatapoja, ne eivät ainoastaan rakenna oikeudenmukaisempaa tulevaisuutta, vaan myös vahvistavat omaa asemaansa edelläkävijäyritysten joukossa.

Kirjoittanut Aicha Manai /CEO Startup Refugees, yhdenvertaisuusasiantuntija

Asiakkaamme sanovat

Suomen suurimpana tapahtumajärjestäjänä meille on tärkeää, että yhteistyökumppanimme tuntee yrityksemme tapahtumat ja niiden tarpeet. On hienoa huomata, kuinka Spekersforumin yhteyshenkilö pystyy briiffini pohjalta tarjoamaan meille puhujia, joiden valinnassa tarpeemme ja tavoitteemme Suomen johtavana tapahtumajärjestäjänä on huomioitu. Erityisesti arvostan asioinnin helppoutta, mutkatonta palvelua sekä henkilökunnan idearikkautta.

Mari Katajamäki
Messukeskus Helsinki

Speakersforum on ollut Kiinkon yhteistyökumppani Kiinteistöalan Vuosiseminaarin suunnittelussa viimeiset neljä vuotta todenteolla. Olemme aloittaneet keskustelut aina heti vuoden teemojen selvittyä. Tapahtuman tekijänä on ollut ihanaa luottaa siihen, että Speakersforumilta saa hyviä ehdotuksia. Minä olen kertonut teemat ja millä profiililla haen puhujaa ja sen jälkeen olen saanut listan ehdotuksista. Erityisen hienoa on, että mukaan on aina mahtunut myös oikeasti yllättäviä nimiä, jotka ovat johdattaneet minutkin uusille poluille. Ilman Speakersforumia meillä ei koskaan olisi ollut Bruce Dickinson puhumassa kiinteistöalan tapahtumassa!
Speakersforumin kaltaisen ammattilaisen käyttäminen tuo paitsi uusia ”out of the box” -ideoita, mutta myös tapahtuman järjestäjän kannalta jotain lähes yhtä olennaista: jos puhuja jostain syystä äkillisesti peruuttaa/ ei pääsekään tulemaan, on huojentavaa tietää, että yhteistyökumppani tekee kaikkensa korvaavan puhujan löytämiseksi. Se on mittaamattoman arvokasta.

Kaisa Saarela
Kiinko

Suomen tärkein tapahtuma-ammattilaisten tilaisuus, Kongressimessut on tehnyt jo useamman vuoden ajan sisältöyhteistyötä Speakersforumin kanssa. Tapahtumasisällön rakentaminen tapahtuma-ammattilaisille vaatii erityistä osaamista, näkemystä ja visionäärisyyttä sekä ennen kaikkea mielenkiintoisia puhujia. Speakersforumilta on löytynyt asiantuntemusta ja apua näihin kaikkiin haasteisiin. Eikä ollenkaan haittaa, että yhteistyö on lisäksi ollut mukavaa ja helppoa!

Petri Hiltunen
Management Events

Speakersforumin palvelu perustuu ajankohtaisen sisällön ja asiantuntijan yhdistämiseen niin, että se yhdistyy tapahtumamme tavoitteiden sekä teemojen tuntemiseen. Tämä säästää selkeästi omaa aikaani sisällön suunnittelussa ja itse järjestelyissä. Kirkon kentässä yllättävä yhdistelmä puhujasisällössä on tärkeää sen ohella, että vieraan sanoma sopii omaamme. Joskus haemme tietoisesti kriittistä näkökulmaa ja käytämme SF:n asiantuntijuutta osana omaa ideointiamme. Kolmanneksi, on helpompaa jos puhujan ja tilaajan välissä on management. Vastausten nopeus ja asiakkaan tarpeiden kuuntelu on asia jota arvostan. Myös nopeus, asiantuntijuus, joustavuus, eli yhteistyö on saumatonta.

Jari Kupiainen
Kirkkopäivät

Hae

Hae tapahtumaasi sopivia puhujia & juontajia. Käytä tarkennettua hakua, mikäli haluat tarkentaa hakukriteerejä.

Pyydä tarjous

Tee varaus tai pyydä lisätietoa puhujista - saat ehdotukset jo samana työpäivänä! Varaa puhuja sekä online- että livetilaisuuksiin. Lomakkeen lähetys ei sido mihinkään.

Tapahtuman tiedot
1
Yhteystiedot
2

Pyydä tarjous

Tee varaus tai pyydä lisätietoa puhujista - saat ehdotukset jo samana työpäivänä! Varaa puhuja sekä online- että livetilaisuuksiin. Lomakkeen lähetys ei sido mihinkään.

Tapahtuman tiedot
1
Yhteystiedot
2