Tulevaisuutta ei ole vielä – se pitää tehdä. Ja siihen voi vaikuttaa.

Teknologian tulevaisuuden visionääri

Henrietta Kekäläinen

Yrittäjä, joka rakentaa kestävää ja positiivista vaikutusta

Tulevaisuus ei ole vielä valmis - Henrietta Kekäläinen on nuori sarjayrittäjä, teknologian puolestapuhuja ja ongelmanratkoja. Hän on ehtinyt työskennellä ympäri maailmaa isoissa yrityksissä sekä Suomessa ulkoministeriössä.

Henrietta on valmistunut Singularity yliopistosta, jonka tavoitteena on ratkaista teknologian avulla maailman keskeisimpiä ongelmia kuten; ympäristöön, ravintoon, veteen ja terveyteen liittyviä asioita. Opiskeluaikanaan Henrietta pääsi osallistumaan NASAn tutkimuskeskuksen koulutusohjelmaan ja ideoimaan tapoja käyttää teknologiaa asioihin, jotka tekevät elämästä parempaa. Koulutusohjelmassa sai alkunsa Henrietan yritys C-Cool.

Myöhemmin Henrietta on perustanut yrityksen Mehackit, jonka tavoitteena on tutustuttaa lapset ja nuoret teknologiaan ja näyttää teknologian mahdollisuudet itseilmaisuun, luovuuteen sekä asioiden muuttamiseen. Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa siihen mihin suuntaan maailma muuttuu ja teknologia luo mahdollisuudet siihen - loput on meistä kiinni. Mehackit tarjoaa nykyään lukioikäisille kahta valinnaiskurssia: "Elektroniikka ja robotiikka" sekä "Johdatus ohjelmoinnin maailmaan".

Henrietta on ollut aktiivisesti mukana edistämässä yrittäjähenkisyyttä Suomessa. Hän on tuonut aaltoes.comin tapahtumaan Steve Blankin puhumaan ja julkaisi Pioneers Festivalin Wienissä ensimmäistä kertaa vuonna 2012.

Henrietta oli mukana aloittamassa maailmanlaajuista Rails Girls -järjestön toimintaa, jossa naiset johdatetaan ohjelmoinnin ja verkkosivujen ensi oppeihin. Henrietta osallistuu jatkuvasti Rail Girls- järjestön toimintaan tutustuttamalla tyttöjä teknologiaan ja sen avaamiin mahdollisuuksiin.

Teknologia ja sen mahdollisuudet tulevaisuudessa ovat Henrietan intohimo. Hän on ollut puhumassa mm. TEDX, SLUSH, Yle Prophecy, Tech Open Air Berlin, European Pirate Summit ja Pioneers Festival - tapahtumissa.

Henrietta on äärimmäisen asiantunteva, innostava ja ajatuksia herättävä puhuja. Hän tuo teknologian ja sen mahdollisuuksien ymmärtämisen lisäksi esiin vahvasti ajatusta siitä, että tulevaisuuden ennustamisen sijaan tulevaisuus on tehtävä itse.

Henrietta on Yleiselektroniikka Oy:n hallituksen jäsen ja Suomen nuorin pörssiyhtiön hallituksen jäsen ilman taustaa omistajasuvussa.

Henrietta Kekäläinen oli ehdolla Vuoden tulokkaaksi Vuoden puhuja -gaalassa 2017.

Video

Pressikuvat

Samankaltaisia puhujia

Inspiroivat puhujat

Tavoitteet