Tavoitteeni on saada ihmiset pelkäämään vähemmän epäonnistumista ja uskomaan enemmän itseensä.

Vuorovaikutusmuotoilija

Simo Routarinne

Vuorovaikutusmuotoilija ja vaikuttavan viestinnän asiantuntija

Simo Routarinne on Improvment Oy:n luova johtaja, vuorovaikutusmuotoilija ja soveltavan improvisaation valmentaja. Hän on kansainvälisesti arvostettu statusilmaisun, vallan viestinnän asiantuntija, viisas ja hauska luennoitsija, fasilitoija, moderaattori sekä kouluttaja. Yli 20 vuoden kokemuksellaan ja kannustavalla työotteellaan hän saa lyhyessäkin ajassa ihmiset ja organisaatiot muuttamaan toimintatapojaan sujuvimmiksi edistäen sekä työhyvinvointia että tuloksellisuutta.

Simo on kouluttanut, luennoinut, valmentanut ja fasilitoinut erilaisten yritysten sisäisissä koulutuksissa, asiakastapahtumissa, lanseeraustilaisuuksissa, juhlissa, kick-offeissa, seminaareissa ja uusien arvojen ja/tai toimintakulttuurin lanseeraus- ja jalkauttamistilaisuuksissa. Hänen vahvuutena on se, että hän ei pelkästään luennoi, vaan käyttää toiminnallisia menetelmiä: luvassa on konkreettisia, helppoja ja hauskoja käytännön harjoitteita ja simulaatioita – oma kokemus jättää syvemmän muistijäljen kuin pelkkä kuuntelu ja katselu. Hän tekee mielellään asiakkaan kanssa yhteistyössä räätälöityjä koulutuksia ja valmennuksia vuorovaikutuksen ja ilmaisun näkökulmasta – yli 20 vuoden kokemuksella, sekä suomeksi että englanniksi.

Pressikuvat

Simo Routarinne

Luova johtaja

Samankaltaisia puhujia

Motivaatiovalmentajat

Uusia näkökulmia

Tunnelman nostattajat