Visio 2025 - Digitalisaation jälkeinen aika

Yritysmaailman digiloikat tapahtuvat ennennäkemätöntä vauhtia ja kuluttajakäyttäytyminen niin B2C- kuin B2B- puolella on muuttunut merkittävästi. Maailmantapahtumat ovat heilauttaneet uudet trendit pinnalle, jotka jokaisen yrityksen tulisi ottaa tosissaan tai muutoin jäädä jälkeen. Tulevaisuuden kilpailukyky perustuu siihen ketkä toimijat lähtevät rohkeasti sijoittamaan uusiin teknologioihin. Accenturen tekemän teknologiaraportin mukaan ”56% johtajista uskoo, että teknologian nopea kehitys ja tieteelliset innovaatiot tulevat disruptoimaan heidän toimialaansa ja kolmasosa uskoo että innovointi ei ole koskaan ollut tärkeämpää kuin juuri nyt.”

Jo ennen koronaepidemiaa puhuttiin ihmisten vastareaktiosta teknologiaa kohtaan. Teknologian luvattiin helpottavan ihmisten elämää, mutta tietoisuus datan käytöstä ja sen hyödyntämisestä kohdennettuun mainontaan on saanut kuluttajat epäluuloisiksi. Accenturen teknologiaraportin mukaan ”70% kuluttajista on huolissaan siitä miten heidän dataa käytetään.” Mediassa pinnalla olleet tietoturvauhat ovat saaneet kuluttajat yhä epäluuloisemmiksi. Teknologian seuraavan etapin arvioidaan olevan sen inhimillistäminen ja fyysisten kokemusten imitointi. Juuri nyt jokaisen yrityksen tulisi tarkastella kuinka hyvin heidän liiketoiminta tulee toimimaan uudessa maailmassa ja palvelemaan tulevaisuuden asiakasta. Ohessa Speakersforumin suosituimpia luennoitsijoita teknologian eri osa-alueista, jotka antavat teidän yrityksellä yleiskatsauksen uusimmista teknologian trendeistä ja auttavat löytämään suunnan juuri teidän liiketoiminnan kehitykselle matkallamme kohti uutta maailmaa.

Maria Ritola

Teknologioiden mahdollisuuksien tunnistaminen

Maria Ritola on suomalainen yrittäjä, palkittu teknologiavaikuttaja ja karismaattinen esiintyjä. Hän on pitänyt satoja puheenvuoroja erilaisille yleisöille mm. työn tulevaisuudesta, koneoppimisen hyödyntämisestä ongelmanratkaisussa, ihmisen ja koneen vuorovaikutuksesta, teknologioiden roolista aikamme vaikeimpien ongelmien ratkaisemisessa, tekoälystä ja etiikasta sekä kestävän datatalouden rakentamisesta.

Maria työskentelee Piilaakson Singularity Universityssa perustamassaan teknologiayritys Iris.ai:ssa rakentaakseen tekoälyllä toimivan tutkimusassistentin, joka auttaa tutkijoita hyödyntämään tieteellisiä tekstejä olemassa olevia työkaluja monipuolisemmin ja nopeammin. Iris.ai on AI XPrize -finalisti ja Fast Company on valinnut yrityksen kymmenen innovatiivisimman tekoälyä hyödyntävän yrityksen joukkoon maailmassa.

Maria Ritolan puheenvuorot onnistuvat totta kai myös virtuaalisesti ja Speakersforumin kautta saatavilla laadukkaasti toteutetut webinaarit!

Perttu Pölönen

Disruptiossa on kyse pelisääntöjen muutoksesta, jonka jokin uusi ratkaisu luo vanhalle toimialalle. Informaatioteknologiat, alustatalous ja globaali verkottunut maailma ovat luoneet valtavat mahdollisuudet uusille toimijoille, jotka haastavat vakiintuneidenkin yritysten bisnesmallin. Disruptio on siis enemmän kuin pelkkä buzz word. Se on ilmiö, jonka jokaisen johtajan ja yrittäjän tulisi ymmärtää. Maailma ei muuteta taistelemalla olemassa olevaa todellisuutta vastaan tai tekemällä vanhasta ratkaisusta vähän parempi versio. Maailmaa muutetaan luomalla vaihtoehto, joka saa vanhan ratkaisun näyttämään huonolta. Kyse ei ole kymmenen prosentin kasvusta, vaan uudesta arvoketjusta. Disruptio tuhoaa paljon, mutta se luo tilalle enemmän.

Eksponentiaaliset teknologiat. 2020- luvulla on yleissivistävää tietää perusasiat eksponentiaalisesti kehittyvistä teknologioista. Tekoäly, robotiikka, nanoteknologia, virtuaalitodellisuus, 3D-printterit, kvanttitietokoneet, lohkoketju ja digitaalinen biologia tulevat muuttamaan arkeamme enemmän kuin ehkä osaamme kuvitella. Viimeistään korona-virus opetti jokaiselle, miltä eksponentiaalinen kasvu tuntuu – nyt meidän tulisi ymmärtää samanlainen kehitys teknologioissa ja soveltaa tätä ajattelua tulevaisuuden ennakointiin. Mitä näiltä teknologioilta voidaan odottaa tulevaisuudessa, mikä on mahdollista jo nyt – ja mikä kohta?

Perttu Pölösen puheenvuorot onnistuvat totta kai myös virtuaalisesti ja Speakersforumin kautta saatavilla laadukkaasti toteutetut webinaarit!

Henri Hyppönen

Ihminen ja kone onnellisena yhdessä

  • Työn tulevaisuus määrittyy kiihtyvällä tahdilla sen perusteella miten ihminen ja koneet paitsi jakavat roolinsa, myös miten ihminen augmentoi itsensä teknologioiden avulla.
  • Seuraavien kymmenen vuoden aikana koneoppiminen, tai se mitä tuttavallisemmin kutsutaan tekoälyksi tulee siirtämään merkittävän osan asiantuntija- ja luovasta työstä koneille. Mutta tämä on liian yksioikoinen näkymä, sillä koneet tulevat avustajiksi, kanssaluojiksi- ja tekijöiksi, sekä ikään kuin ihmistiimeihin itsenäisiksi toimijoiksi.
  • Muutos ennustaa merkittävää hyppyä paitsi tuottavuuteen myös nopeuteen jolla asiat tapahtuvat, siksi vanhat mallit eivät yksinkertaisesti riitä vastaamaan maailman haasteisiin.
  • Mikä on ihmisen ja koneen optimaalinen roolijako.

Kaiken läpi ulottuva innovatiivisuus ja luova ongelmanratkaisukyky

  • Maailma, jota ajaa luovuus epävarmuus kasvaa.
  • Luovuus, kaikilla se tasoilla, ajaa tätä muutosta ja epävarmuutta.
  • Tulevaisuuden työtehtävät koostuvat paitsi luovasta ajattelusta, ongelmanratkaisusta, myös kriittisestä ajattelusta ja sosiaalisessta älykkyydestä. Ne kaikki itsessään tekevät organisaatiosta ja yksilöstä älykkäämmän.
  • Luova latenssi, eli se aika, joka minkä tahansa idean toteuttamiseen ja ideamarkkinalla esittelyyn kuluu pienentyy koko ajan.
  • Miten organisaatiot ja niiden jokaisella tasolla toimivat ihmiset voivat parantaa omaa ongelmanratkaisukykyä ja luovaa ajattelutapaa.

Henri Hyppösen puheenvuorot onnistuvat totta kai myös virtuaalisesti ja Speakersforumin kautta saatavilla laadukkaasti toteutetut webinaarit!

Nelli Såger

Nelli Såger DI, on hyvinvointialan kasvuyrittäjä ja startupaktivisti. Hän on Fifth Corner Inc. –yhtiön entinen toimitusjohtaja ja yksi sen perustajista. Fifth Corner Inc. kehittää huippusuosittua mobiilisovellusta, YOU-appia, jonka avulla käyttäjät voivat parantaa hyvinvointiaan pienten tekojen kautta. Syksyllä 2019 Fifth Corner Inc. myi liiketoimintansa Hintsa Performancelle.

YOU-app sovellus perustuu neurotieteisiin ja psykologiaan. YOU-app tukee käyttäjiään elämäntapamuutoksissa pienten, konkreettisten tekojen (micro-actions) sekä positiivisen yhteisön avulla. Sovelluksella on satoja tuhansia käyttäjiä yli sadassa maassa ympäri maailmaa. YOU-tiimi tekee töitä erilaisten hyvinvointialan eksperttien, kuten Jamie Oliverin kanssa. Fifth Corner Inc. on ensimmäinen arvostetun Piilaaksossa sijaitsevan 500 Startups - kiihdyttämön läpi käynyt suomalaisyritys.

Nelli Sågerin puheenvuorot onnistuvat totta kai myös virtuaalisesti ja Speakersforumin kautta saatavilla laadukkaasti toteutetut webinaarit!

Taneli Tikka

”61% johtajista uskoo, että heidän liiketoiminta tulee käyttämään robotteja osana heidän liiketoimintaa seuraavan kahden vuoden päästä.” – Accenture.

Robotit ja tekoäly muuttavat organisaatioita

Taneli Tikka on Suomen internet -palveluiden toimialan tunnetuimpia nimiä. Hän toimi aiemmin Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:n toimitusjohtajana, irtisanoutuen itse tehtävästä kesäkuussa 2019. Aikaisemmin hän on ollut Tiedon innovaatiojohtaja. Tikka toimii myös puheenjohtajana Teknologiateollisuuden tekoälyryhmässä, joka on perustettu vuoden 2018 alussa.

Hänen kuumimpia luentoaiheita ovat digitalisaatio ja robotisaatio. Mitä ihmisten toiminnalle organisaatiossa tapahtuu tekoälyn, robotisaation ja edistyneen teknologian ansiosta? Minkä osan ihmisen työstä robotisaatio korvaa ja miten? Muita Tanelin aiheita ovat mm. start uppien innovaatiotoiminta, yrittäjyys ja johtajuus.

Taneli Tikan puheenvuorot onnistuvat totta kai myös virtuaalisesti ja Speakersforumin kautta saatavilla laadukkaasti toteutetut webinaarit!

Asiakkaamme sanovat

Speakersforum on ollut Kiinkon yhteistyökumppani Kiinteistöalan Vuosiseminaarin suunnittelussa viimeiset neljä vuotta todenteolla. Olemme aloittaneet keskustelut aina heti vuoden teemojen selvittyä. Tapahtuman tekijänä on ollut ihanaa luottaa siihen, että Speakersforumilta saa hyviä ehdotuksia. Minä olen kertonut teemat ja millä profiililla haen puhujaa ja sen jälkeen olen saanut listan ehdotuksista. Erityisen hienoa on, että mukaan on aina mahtunut myös oikeasti yllättäviä nimiä, jotka ovat johdattaneet minutkin uusille poluille. Ilman Speakersforumia meillä ei koskaan olisi ollut Bruce Dickinson puhumassa kiinteistöalan tapahtumassa!
Speakersforumin kaltaisen ammattilaisen käyttäminen tuo paitsi uusia ”out of the box” -ideoita, mutta myös tapahtuman järjestäjän kannalta jotain lähes yhtä olennaista: jos puhuja jostain syystä äkillisesti peruuttaa/ ei pääsekään tulemaan, on huojentavaa tietää, että yhteistyökumppani tekee kaikkensa korvaavan puhujan löytämiseksi. Se on mittaamattoman arvokasta.

Kaisa Saarela
Kiinko

Suomen tärkein tapahtuma-ammattilaisten tilaisuus, Kongressimessut on tehnyt jo useamman vuoden ajan sisältöyhteistyötä Speakersforumin kanssa. Tapahtumasisällön rakentaminen tapahtuma-ammattilaisille vaatii erityistä osaamista, näkemystä ja visionäärisyyttä sekä ennen kaikkea mielenkiintoisia puhujia. Speakersforumilta on löytynyt asiantuntemusta ja apua näihin kaikkiin haasteisiin. Eikä ollenkaan haittaa, että yhteistyö on lisäksi ollut mukavaa ja helppoa!

Petri Hiltunen
Management Events

Suomen suurimpana tapahtumajärjestäjänä meille on tärkeää, että yhteistyökumppanimme tuntee yrityksemme tapahtumat ja niiden tarpeet. On hienoa huomata, kuinka Spekersforumin yhteyshenkilö pystyy briiffini pohjalta tarjoamaan meille puhujia, joiden valinnassa tarpeemme ja tavoitteemme Suomen johtavana tapahtumajärjestäjänä on huomioitu. Erityisesti arvostan asioinnin helppoutta, mutkatonta palvelua sekä henkilökunnan idearikkautta.

Mari Katajamäki
Messukeskus Helsinki

Speakersforumin palvelu perustuu ajankohtaisen sisällön ja asiantuntijan yhdistämiseen niin, että se yhdistyy tapahtumamme tavoitteiden sekä teemojen tuntemiseen. Tämä säästää selkeästi omaa aikaani sisällön suunnittelussa ja itse järjestelyissä. Kirkon kentässä yllättävä yhdistelmä puhujasisällössä on tärkeää sen ohella, että vieraan sanoma sopii omaamme. Joskus haemme tietoisesti kriittistä näkökulmaa ja käytämme SF:n asiantuntijuutta osana omaa ideointiamme. Kolmanneksi, on helpompaa jos puhujan ja tilaajan välissä on management. Vastausten nopeus ja asiakkaan tarpeiden kuuntelu on asia jota arvostan. Myös nopeus, asiantuntijuus, joustavuus, eli yhteistyö on saumatonta.

Jari Kupiainen
Kirkkopäivät

Hae

Hae tapahtumaasi sopivia puhujia & juontajia. Käytä tarkennettua hakua, mikäli haluat tarkentaa hakukriteerejä.

Pyydä tarjous

Tee varaus tai pyydä lisätietoa puhujista - saat ehdotukset jo samana työpäivänä! Varaa puhuja sekä online- että livetilaisuuksiin. Lomakkeen lähetys ei sido mihinkään.

Tapahtuman tiedot
1
Yhteystiedot
2

Pyydä tarjous

Tee varaus tai pyydä lisätietoa puhujista - saat ehdotukset jo samana työpäivänä! Varaa puhuja sekä online- että livetilaisuuksiin. Lomakkeen lähetys ei sido mihinkään.

Tapahtuman tiedot
1
Yhteystiedot
2