Speakersforum News - Uutiskirjeitä Speakersforum - Tammikuu 2016

Vuosi 2016 - Lupa innostua

Vuosi 2016 on lähtenyt loistavasti käyntiin puhuja-alalla. Speakersforumin toimitusjohtaja Johan Sjöstrand on nimitetty Talarforum-konsernin uudeksi toimitusjohtajaksi. Puhuja-ala on kehittynyt Suomessa paljon, sekä puhujakulttuurin arvostus ja tunnettuus ovat lisääntyneet merkittävästi. Eri toimialojen osaajia ja tekijöitä osataan käyttää innostajina ja sparraajina omassa organisaatiossa yhä rohkeammin. Alalle onkin tullut laajasti uusia vaikuttajia, oman alansa suunnannäyttäjiä - valovoimaisia, lahjakkaita puhujia.

Teimme viime vuoden lopussa asiakaskyselyn. Vuoden 2016 kiinnostavia ja ajankohtaisia teemoja ovat työhyvinvointi, muutos, johtaminen, digitalisaatio ja yrityskulttuuri. Työhyvinvointi on jälleen selkeä koulutuskohde vuodesta toiseen. Tänä vuonna työhyvinvoinnin kehittämisessä korostuu erityisesti asenteen ja motivaation merkitys.

Kenen tahansa tarina voi antaa inspiraation tai tärkeän oivalluksen. Toisista ihmisistä on lupa innostua. Puhe tavoittaa ihmiset.

Karri Kivi - Voittavan joukkueen menestyksen kulmakivet

Karri Kivi on palkittu valmentaja, joka tietää kuinka koota voittava joukkue ja mitä menestykseen vaaditaan. Hän on urallaan ottanut haasteita vastaan ja uskoo epämukavuusalueille menemiseen sekä itsensä haastamiseen. Karri on johtanut Porin Ässät Suomen mestaruuteen kaudella 2012-2013 sekä Suomen alle 20-vuotiaiden maajoukkueen maailmanmestaruuteen vuonna 2014. Karrille tärkeintä valmentajana on saada joukkueesta kaikki irti. Hän tietää menestyksen vaativan paljon työntekoa ja periksiantamattomuutta. Johtajan merkitys korostuu juuri vaikena hetkinä, ja vaikeat hetket ovat loppujen lopuksi niitä vahvistavia hetkiä.

- Valmentamisen oppii tekemällä. Kun valmentaja on aidosti oma itsensä, pystyvät pelaajatkin olemaan. Huippujoukkueessa jokainen pitää jaksamisestaan niin henkisesti kuin fyysisesti huolta ja keskittyy aina olennaiseen. Näin voi antaa itsestään kaiken parhaan koko joukkueen käyttöön, Karri painottaa.

Valmentajana Karri on lojaali ja uskoo konkreettisiin tekoihin sekä asenteen merkitykseen. Tiimin jäsenistä on löydettävä erilaiset vahvuudet, joita vahvistamalla saavutetaan paras lopputulos. Karrin aiheita ovat valmentaminen, voittavan joukkueen kulmakivet sekä tiimin johtaminen menestykseen. Hänen suora ja rakentava tapansa esittää asiat, omakohtaiset esimerkit sekä selkeä esiintyminen ovat saaneet kiitosta kuulijoilta.

Lue lisää tästä

Toni Piispanen – Periksiantamattomuus voimavarana

Toni Piispanen on ratakelauksen maailmanmestari, Euroopan mestari sekä Lontoon paralympialaisten kultamitalisti. Tonin omakohtainen tarina halvaantumisesta palkituksi kilpaurheilijaksi on pysähdyttävä. Sisu, periksiantamattomuus sekä positiivinen asenne, rohkeus ja pitkäjänteinen työnteko tavoitteiden saavuttamiseksi konkretisoituvat hänen tarinassaan ajatuksia herättäväksi kokonaisuudeksi.

- Suomalainen yhteiskunta on tilassa, jossa monet ihmiset ja yhteisöt kokevat olevansa matkalla kohti tuntematonta. Osa kokee olevansa täysin kyvyttömiä viemään vaadittavaa kehitystä organisaatiossaan ja ehkä jopa elämässään oikeaa suuntaan. Monissa yrityksissä ja organisaatioissa kaivataankin muutosta, uusia inspiraatioita ja rohkeutta laittaa asioita pyörimään, kertoo Toni jatkaen periksiantamattomuuden merkityksestä yritysten ja erilaisten organisaatioiden johtotehtävissä. Tiimin vetäjät ja johtajat ovat asemassa, jossa ei periksi saa antaa, oli tilanne sitten mikä hyvänsä.

- Vastoinkäymisistä voi todellakin tehdä voimaa, kasvaa henkisesti eri sfääriin, pystyä käsittelemään tunteita ja jättää pienet murheet niiden ansaitsemalleen vähemmälle huomiolle, Toni painottaa.

Toni yhdistää luennoillaan tosielämäntarinaansa punnittua tietoa ja avointa ajattelua. Hän kuljettaa kuulijansa pohtimaan omaa suhtautumista elämän muutosten kohtaamiseen sekä asenteen ja periksiantamattomuuden merkitykseen. Toni Piispasen luennot ovat herättäneet laajaa kiinnostusta vuoden 2015 aikana.


Lue lisää tästä

Kari Ketonen – Vuorovaikutus, esiintyminen ja läsnäolo

Näyttelijä, käsikirjoittaja ja ohjaaja Kari Ketonen puhuu vuorovaikutuksesta ja läsnäolosta sekä karismaattisesta esiintymisestä.

- Vangitseva, persoonallinen ja karismaattinen esiintyminen on taito, joka on opittavissa. Toisaalta sen oppiminen vaatii uskallusta haastaa omat totutut käsitykset omasta itsestään ja omista peloistaan, kertoo Kari. Hän puhuukin läsnäolosta vuorovaikutuksen ytimenä.

- Läsnä olevan ihmisen ympärille syntyy aina ikään kuin nuotiopiiri, jonka äärelle ihmiset tuntevat tarvetta tulla. Läsnä olevat, karismaattiset ihmiset tulevat kuulluksi ja ymmärretyksi. Läsnä oleva ihminen pystyy palvelemaan ympäristöään tavalla, jossa kaikki hänen kykynsä ja taitonsa tulevat parhaiten käyttöön, painottaa Kari.

Kari on saanut kaksi Venla-palkintoa ja Kultainen Televisio -palkinnon. Hän kouluttaa säännöllisesti yritysten ja muiden organisaatioiden henkilökuntaa ja johtoa, sekä myös näyttelijöitä.

Lue lisää tästä

Johan Mathson – Johtajuus, tulevaisuus ja muutos

Johan Mathson on monipuolisen uransa aikana ehtinyt työskennellä yli 30 maassa strategioiden ja johtajuuden parissa. Tällä hetkellä Johan omistaa yrityksen 3S AB yhdessä kolmen muun kumppanin kanssa ja toimii neuvonantajana useassa yrityksessä sekä kiertää maailmaa luennoimassa johtajuudesta, tiimityöstä ja muutoksesta. Hän on saanut loistavaa palautetta kyvystään pitää mielenkiinto yllä ja lähestyä aiheita konkreettisten esimerkkien kautta yhdistäen ne kohdeyleisönsä alaan tai yrityksen tilanteeseen sopivaksi.

- Tämän ajan nopeasti muuttuvassa maailmassa, jossa markkinat ja vallitsevat tilanteet vaihtuvat hetkessä, yksi tärkeimmistä kilpailutekijöistä on pysyä muutoksessa mukana. On uudistuttava ja kuljettava oikeaan suuntaan koko organisaation voimin. Johtajan merkitys muutoksessa on olennaista. Myös myynnin ja asiakaslähtöisen ajattelun merkitys korostuu maailmassa, jossa tieto ja kokemukset jaetaan reaaliajassa. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää, että jokainen organisaatiossa ymmärtää oman roolinsa merkityksen, toteaa Johan.

Lue lisää tästä

Susanna Paloheimo – Muutosten johtaminen ja mahdollisuudet

Susanna Paloheimo, Eskimo Finlandin strategia– ja brändijohtaja on kokenut viestijä ja tarinankertoja, joka uskoo maailman ja etenkin suomalaisten pk-yritysten muuttuvan paremmaksi digitalisoitumisen myötä.

- Muutoksessa on lähdettävä liikkeelle kysymyksestä miksi? Miksi olemme olemassa ja kenelle teemme tätä? Kuka on asiakas, jota haluat palvella? Tämän määrittelyn jälkeen ihmisille yrityksissä on selvää miksi ollaan olemassa ja minkä vuoksi tehdään työtä. Kyseessä on ajattelumaailman muutos. Teollisissakin yrityksissä on ymmärrettävä, että kaikki lähtee asiakkaasta, Susanna kertoo. Muutoksen edellyttämä rohkea ilmapiiri luodaan esimerkillä ja johtamisella.

- Liian moni suomalainen yritys on jäänyt sammaloitumaan, eikä mennä uusia mahdollisuuksia kohti. Rohkeuden ilmapiirin vastakohta on pelon ilmapiiri. Kaikki tietävät, mistä pelon ilmapiiri syntyy ja mitä se aiheuttaa. Sitä vastaan pitää taistella kaikin keinoin. Kehu, kiitä, kannusta ja kritisoi. Siinä on oma ohjenuorani. On kysymys luottamuksen synnyttämisestä ja ylläpitämisestä, painottaa Susanna.

Susanna on innostava ja rohkea esiintyjä, joka havahduttaa yleisön kuin yleisön huomaamaan maailman muuttumisen tarjoamat mahdollisuudet. Susannan puheenvuorot ovat energisoivia tilaisuuksia, jotka kasvattavat uskoa tulevaisuuteen ja lisäävät osallistujien kykyä muutoksen toteuttamiseen.

Lue lisää tästä

Joanna Kuvaja – Kuukauden juontaja

Joanna Kuvaja on tunnettu televisiojuontaja, joka on tullut tutuksi useista ohjelmista kuten Ravisuora, Elixir ja Teknavia. Urheilutaustainen Joanna juontaa reippaalla persoonallaan, valovoimaisuudellaan ja ammattitaidolla erilaiset yritystapahtumat. Hänet tunnetaan myös kauneus- ja hyvinvointialalta.

Lue lisää tästä

Antti Merilehto – Mitä digitalisaatio tarkoittaa meille?

Antti Merilehto on tehnyt työuransa digitaalisen liiketoiminnan saralla. Hän toimi Googlen Euroopan pääkonttorilla vuosina 2012-2014 kouluttaen Suomen keskisuuria toimistoja. Tällä hetkellä Antti toimii maajohtajana Finch Finland –yrityksessä. Digitalisaatio ja siihen liittyvät mahdollisuudet ovat Antin ydinosaamista.

-Digitalisaatio koskettaa meitä kaikkia. Autan näkemään sen, mikä voisi olla mahdollista ja miten käytännössä voimme viedä digitalisaation arkeen. Pystyn avaamaan mahdollisia maailmoja ja sitä kautta kertomaan konkreettisia esimerkkejä, joita lähteä toteuttamaan. Valinta siitä, onko mukana digitalisoituvassa maailmassa on jo tehty jokaisen osalta. Päätettäväksi jää, seuraako kehitystä ja kulkee perässä vai onko mukana määrittelemässä suuntaa ja mahdollisuuksia, Antti painottaa. Digitalisaatio ja sen luomat mahdollisuudet vaikuttavat keskeisesti juuri siihen, miten asioita tehdään ja tätä kautta vaikutus työn mielekkyyteen on merkittävä.

Antti on saanut kiitosta käytännönläheisestä ja selkeästä esiintymisestä, joka tarjoaa konkreettisia esimerkkejä, joiden kautta lähestyä aihetta ja nähdä mahdollisuudet omassa toiminnassaan.

Lue lisää tästä

Vuoden Puhuja 2015 -gaala lähestyy

Vuoden Puhuja 2015 -gaalaa, suomalaisen puhujakulttuurin suurta juhlaa vietetään 28.01.2016 Vanhalla Ylioppilastalolla Helsingissä.

Gaalan kulkua voi seurata reaaliajassa sosiaalisessa mediassa häshtägin #VPG2015 kautta.

Äänestä puhujasuosikkiasi tästä

Asiakkaamme sanovat

Saan teiltä vinkkejä ja ideoita ajankohtaisista aiheista sekä megatrendeistä. Olette luotettava ja kärsivällinen kumppani. Joskus saatan pohtia aihetta pitkään asiakasvastaavan kanssa, mutta se on kannattanut. Olemme saaneet erinomaista palautetta kaikista teidän kauttanne tulleista puhujista.

Anne Teppo
Espoon Kaupunki

Speakersforum on ollut Kiinkon yhteistyökumppani Kiinteistöalan Vuosiseminaarin suunnittelussa viimeiset neljä vuotta todenteolla. Olemme aloittaneet keskustelut aina heti vuoden teemojen selvittyä. Tapahtuman tekijänä on ollut ihanaa luottaa siihen, että Speakersforumilta saa hyviä ehdotuksia. Minä olen kertonut teemat ja millä profiililla haen puhujaa ja sen jälkeen olen saanut listan ehdotuksista. Erityisen hienoa on, että mukaan on aina mahtunut myös oikeasti yllättäviä nimiä, jotka ovat johdattaneet minutkin uusille poluille. Ilman Speakersforumia meillä ei koskaan olisi ollut Bruce Dickinson puhumassa kiinteistöalan tapahtumassa!
Speakersforumin kaltaisen ammattilaisen käyttäminen tuo paitsi uusia ”out of the box” -ideoita, mutta myös tapahtuman järjestäjän kannalta jotain lähes yhtä olennaista: jos puhuja jostain syystä äkillisesti peruuttaa/ ei pääsekään tulemaan, on huojentavaa tietää, että yhteistyökumppani tekee kaikkensa korvaavan puhujan löytämiseksi. Se on mittaamattoman arvokasta.

Kaisa Saarela
Kiinko

Suomen suurimpana tapahtumajärjestäjänä meille on tärkeää, että yhteistyökumppanimme tuntee yrityksemme tapahtumat ja niiden tarpeet. On hienoa huomata, kuinka Spekersforumin yhteyshenkilö pystyy briiffini pohjalta tarjoamaan meille puhujia, joiden valinnassa tarpeemme ja tavoitteemme Suomen johtavana tapahtumajärjestäjänä on huomioitu. Erityisesti arvostan asioinnin helppoutta, mutkatonta palvelua sekä henkilökunnan idearikkautta.

Mari Katajamäki
Messukeskus Helsinki

Suomen tärkein tapahtuma-ammattilaisten tilaisuus, Kongressimessut on tehnyt jo useamman vuoden ajan sisältöyhteistyötä Speakersforumin kanssa. Tapahtumasisällön rakentaminen tapahtuma-ammattilaisille vaatii erityistä osaamista, näkemystä ja visionäärisyyttä sekä ennen kaikkea mielenkiintoisia puhujia. Speakersforumilta on löytynyt asiantuntemusta ja apua näihin kaikkiin haasteisiin. Eikä ollenkaan haittaa, että yhteistyö on lisäksi ollut mukavaa ja helppoa!

Petri Hiltunen
Management Events

Hae

Hae tapahtumaasi sopivia puhujia & juontajia. Käytä tarkennettua hakua, mikäli haluat tarkentaa hakukriteerejä.

Pyydä tarjous

Tee varaus tai pyydä lisätietoa puhujista - saat ehdotukset jo samana työpäivänä! Varaa puhuja sekä online- että livetilaisuuksiin. Lomakkeen lähetys ei sido mihinkään.

Tapahtuman tiedot
1
Yhteystiedot
2

Pyydä tarjous

Tee varaus tai pyydä lisätietoa puhujista - saat ehdotukset jo samana työpäivänä! Varaa puhuja sekä online- että livetilaisuuksiin. Lomakkeen lähetys ei sido mihinkään.

Tapahtuman tiedot
1
Yhteystiedot
2