Petri Virtanen

Työhyvinvoinnin asiantuntija

Petri Virtanen toimii tällä hetkellä Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun hallintotieteen professorina. Lisäksi hän on Lapin ja Helsingin yliopistojen dosentti. Ennen Tampereen yliopiston pestiään hän toimi Turun kaupungin hyvinvointitoimialan palvelutuotantojohtajana. Hän toimi myös pitkään julkishallinnon konsultointiin erikoistuneen Net Effect Oy:n toimitusjohtajana.

Valtiotieteen tohtori ja kolmen yliopiston dosentti on toiminut johtamistyön ja työhyvinvoinnin asiantuntijana muun muassa eduskunnassa ja valtiontalouden tarkastusvirastossa.

Virtanen on julkaissut aktiivisesti hallinnon kehittämiseen, työhyvinvointiin, johtamiseen ja työyhteisöihin liittyviä teoksia 1990-luvun puolestavälistä alkaen.

Hänen aiheitaan ovat esimerkiksi:
- Muutosjohtaminen
- Työhyvinvointi

Petri Virtanen

Mediasta tutut räväkät puhujat

Monikulttuurisuus

Asiantuntijatilaisuuksien fasilitaattorit