Arttu Vallenius ja Heidi Lindström
Valokuvaaja: Jesse Reponen

Arttu Vallenius & Heidi Lindström

Turvallinen tila

Yrityksen vuorovaikutuskulttuurilla on suora vaikutus yrityksen tulokseen, henkilöstön työssäviihtyvyyteen ja työhön sitoutumiseen sekä sairauspoissaolojen vähenemiseen. Hyvinvoivan työyhteisön positiiviset vaikutukset heijastuvat myös toimintaamme työn ulkopuolella. Turvallinen ja hyvinvoiva työyhteisö takaa jokaiselle mahdollisuuden käyttää omaa osaamistaan parhaalla tavalla, kehittyä ja inspiroitua omasta työstään. Työpaikan sisäiset ristiriidat, väärinymmärrykset tai ulkoa päin tulevat uhat vaativat työntekijöiltä ja erityisesti esihenkilöiltä valmiuksia kohdata ja ratkaista erilaisia ristiriitatilanteita.

Arttu Vallenius (MBA, psykiatrinen sairaanhoitaja, ent. rikospoliisi, kyberturvakonsultti), sekä Heidi Lindström (psykoterapeutti) tarjoavat koulutuksissaan tehokkaita ja käytännönläheisiä keinoja työyhteisön vuorovaikutuksen ja resilienssin kehittämiseen. Koulutukset koostuvat sekä teoriasta että käytännön harjoituksista, joiden avulla havainnollistetaan ja viedään käytäntöön yleisimpiä ongelmakohtia ja niiden lempeää ja tehokasta kohtaamista.

Harjoitukset viedään suoraan käytäntöön käyttämällä esimerkiksi ohjattua tilannepurkua. Tällaisen harjoituksen aikana Arttu ja Heidi luovat vuorovaikutukseen liittyvän ongelmatilanteen, jonka purkaminen tapahtuu hyödyntäen sekä koulutuksessa läpikäytyjä oppeja sekä harjoituksen aikana saatavaa ohjausta.

Koulutukset tarjoavat ratkaisuja työpaikan olemassa oleviin haasteisiin ja auttavat ennaltaehkäisemään tulosta haittaavien epävarmuustekijöiden syntymisen, mikä muuten vaarantaa henkilökunnan viihtyvyyden sekä johtaa työtehon laskuun.

Artulla ja Heidillä on kymmenien vuosien työkokemus eri organisaatioiden asiantuntijatehtävistä, jotka liittyvät ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Kokemus työyhteisöissä niin tiimin jäseninä kuin esihenkilöinä ovat luoneet jatkuvan opiskelun myötä vahvan pohjan koulutuksille, jotka ovat laadittu pedagogisia malleja apuna käyttäen.

Pressikuvat

Arttu Vallenius ja Heidi Lindström

Arttu Vallenius ja Heidi Lindström

Valokuvaaja: Jesse Reponen

Hae

Hae tapahtumaasi sopivia puhujia & juontajia. Käytä tarkennettua hakua, mikäli haluat tarkentaa hakukriteerejä.

Pyydä tarjous

Tee varaus tai pyydä lisätietoa puhujista - saat ehdotukset jo samana työpäivänä! Varaa puhuja sekä online- että livetilaisuuksiin. Lomakkeen lähetys ei sido mihinkään.

Tapahtuman tiedot
1
Yhteystiedot
2

Pyydä tarjous

Tee varaus tai pyydä lisätietoa puhujista - saat ehdotukset jo samana työpäivänä! Varaa puhuja sekä online- että livetilaisuuksiin. Lomakkeen lähetys ei sido mihinkään.

Tapahtuman tiedot
1
Yhteystiedot
2