Anne Luomala

Yhteiskuntatieteiden tohtori, kehittämisasiantuntija Anne Luomala on organisaatioiden toimintaan ja päätöksentekoon sekä työyhteisöjen kehittämisen haasteisiin monipuolisesti perehtynyt asiantuntija. Hän on työskennellyt asiantuntijana erilaisissa henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämistehtävissä, esi-mieskouluttajana ja johdon sparraajana.

Annen koulutukset antavat paitsi ideoita myös runsaasti uusia ja konkreettisia välineitä organisaatioiden ja henkilöstön kehittämiseen. Hän kouluttaa työyhteisöjen johtoa, esimiehiä ja henkilöstöä mm. organisaatioiden ja henkilöstön johtamisen, työyhteisön sosiaalisten vuorovaikutustaitojen ja muutosviestinnän alueilla. Koulutukset räätälöidään asiakkaan toiveiden mukaisesti ja niissä voidaan keskittyä yksilöidysti esimerkiksi strategiseen johtamiseen, suunnitteluun, päätöksentekoon tai muutosviestintään.

Puhujana Anne on huoliteltu ja kompetentti ja häntä on ilo kuunnella! Hän on myös todella monipuolinen.

Anne Luomala

Samankaltaisia puhujia

Palvelumuotoilu

Liiketoiminnan valmentajat

Arvostetut asiantuntijat