Marjo Kamila

Marjo Kamila on filosofian tohtori, opettajankouluttaja, rehtori vapaassa sivistystyössä, lasten ja nuorten kuvataidekoulun perustaja ja teatterin pukusuunnittelija.

Marjo on ajatuksia herättelevä luennoitsija ja kouluttaja. Hän on erikoistunut kuvallisen ja visuaalisen ympäristön merkityksiin, kuten yritysten visuaaliseen viestintään; ulkonäön ja pukeutumisen vaikutuksiin sekä taide- ja mediakuvien tulkintataitoihin.

Marjon luentojen ja koulutusten tavoitteena on osoittaa arvojen, asenteiden ja ennakko-odotusten vaikutus näkemiseen ja ajatteluun. Innostavana luennoitsijana hän johdattaa havaitsemaan ja ymmärtämään ihmisten erilaisia käyttäytymistapoja, jotka ovat peräisin katsomiseen liittyvistä tekijöistä.

Marjo on luennoinut ja kouluttanut konferensseissa, yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja ammatillisissa kouluissa sekä vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Marjo pitää myös dialogiluentoja muiden esiintyjien kanssa.

Marjo Kamila

Keynote Speakers

Kansainväliset fasilitaattorit

Yrittäjyys