> >

Ammattipuhujien Käyttö Tapahtumissa

Speakersforum selvitti puhuja-alan tunnettuutta ja arvostusta sekä ammattipuhujien käyttöön liittyviä syitä, miksi ja milloin yritys käyttää ulkopuolista osaamista järjestämissään tapahtumissa. Tutkimukseen vastasi 1322 henkilöä, joista 80% on Speakersforumin asiakkaita tai edustamansa organisaatio on käyttänyt Speakersforumin palveluita. Tutkimus toteutettiin sähköisesti kyselyllä joulukuu 2016 ja helmikuun 2017 aikana. Tutkimukseen vastanneista 40% työskenteli julkisella sektorilla ja 25% yksityisellä sektorilla suur- tai pörssiyrityksessä. Vastaajista 37% työskenteli asiantuntijatehtävissä ja 45% ylin tai keskijohdossa.

Puhe tavoittaa ihmiset

Tapahtumalle tulee luoda tavoitteet ja onnistumisen edellytyksenä on huolellinen suunnittelu. Tapahtuman vaikutusten mittaaminen on tärkeää. Huonoa tapahtumaa ei kannata järjestää, se on kallista, ajan haaskausta järjestäjälle ja kutsuvieraille sekä pahimmillaan tuottaa huonoa imagoa järjestäjätaholle.

Teknologian siirtymävaiheessa kohtaamisen merkitys korostuu ja tapahtumat ovat kohtaamispaikkoja, keskustelukulttuurin näyttämöitä. Tapahtumaan osallistutaan usein kiinnostavan ja ajankohtaisen sisällön vuoksi sekä verkostoitumisen takia. Ammattipuhuja on isossa roolissa, kun kyse on tapahtuman onnistumisesta ja sisällön merkityksellisyydestä.

Vuoden puhuja -gaala on vuosittainen puhuja-alan suurin juhla. Kuvassa: Vuoden puhuja 2016 Madventures julkistettiin 16.02.2017 Suomen Kansallisoopperassa.
Tapahtuman tulee olla elämyksellinen kokemus juka synnyttää vuorovaikutusta.

Vuoden puhuja -gaala on vuosittainen puhuja-alan suurin juhla. Kuvassa: Vuoden puhuja 2016 Madventures julkistettiin 16.02.2017 Suomen Kansallisoopperassa.

Ammattipuhujan hankinta tapahtumaan

Tutkimuksessa selvisi, että suomalaiset organisaatiot ja yritykset aloittavat tapahtuman suunnittelun hyvissä ajoin. Puolet vastaajista ilmoitti, että puhujien kartoittaminen aloitetaan puoli vuotta ennen tapahtumaa. Moni jättää myös puhujahankinnan viimeiseksi tehtävälistalle ennen kutsujen lähtemistä, 40% vastaajista ilmoitti, että puhujasisältö luodaan 2-3 kuukautta ennen tapahtumaa.

Puhujista halutaan vakuuttua henkilökohtaisesta etukäteen. Striimaus-, webcast-, livevideointi- ja muut streaming-palvelut eivät ole syrjäyttäneet tapahtumia kohtaamis- ja verkostoitumispaikkoina. Vastaajista 30% kertoi vierailevansa tapahtumissa myös kuuntelemassa ja arvioimassa ennalta erilaisia puhujia ja niiden soveltumista omiin käyttötarkoituksiin. Kuitenkin arvokkain tiedonlähde puhujiin tulee omista verkostoista. Sisäisiin referensseihin ja yhteistyökumppaneilta saatuihin suosituksiin luotetaan eniten.

Yritysten tuotteiden ja palveluiden esittely videoin on erittäin suosittua. Speakersforumin Youtube-kanavan tilaajat ja eniten puhujavideoita katsovat ovat 25-34 vuotiaita (32%) ja toiseksi suurimman ryhmän muodostaa 45-54 -vuotiaat (20%). Speakersforumin ylläpitämä puhuja-alan oma media Puheen Palo tavoittaa kuukausittain satoja puhujista kiinnostuneita henkilöitä. Speakersforumin kotisivuilla vierailee vuosittain miljoona kävijää. Puhujaan tutustuminen ennalta on tärkeää, puolet vastaajista ilmoitti hankkivansa tietoa puhujista juuri videoiden välityksellä tai hakukoneiden tuoman muun aineiston kautta.

Puhujasisältöön budjetoidaan Suomessa kohtuullisesti, useasti riittävästikin. Speakersforumin puhujaverkosto on kansainvälinen ja laaja. Se käsittää yli 8000 eri alojen asiantuntijaa. Speakersforum luo puhujasisältöä 2500 tapahtumaan vuodessa (ennuste 2017). Keskimäärin Speakersforumin asiakkaat maksavat ammattipuhujasta 3000 euroa.

Tutkimus osoitti samaa, vastaajista 32% uskoo saavansa sopivan puhujan 2500-3000 eurolla. Mutta lähes yhtä moni (30%) budjetoi puhujaan 2000 euroa tai alle sen. Vastaajista 16% ilmoitti, että ammattipuhuja voi maksaa 3500-5000 euroa, joka on lähtöpalkkiotaso puhujakulttuurin varttuneimmissa maissa, kuten USA:ssa ja Englannissa. Suomessa kansainvälisten puhujien käyttöaste on vielä melko pieni. Vain 10% ilmoitti käyttävänsä kansainvälisiä puhujia tapahtumassa, mutta 30% aikoi harkita lähitulevaisuudessa.

Seminaarit ja konferenssit ovat suosituimpia tapahtumia, joihin ammattipuhujia hankitaan. Kuvassa: Vuoden puhuja, Henkka Hyppönen Kokoustamon Aamussa, 2015.
40% Hankkii ammattipuhujan 3-6 tapahtumaan vuodessa.

Seminaarit ja konferenssit ovat suosituimpia tapahtumia, joihin ammattipuhujia hankitaan. Kuvassa: Vuoden puhuja, Henkka Hyppönen Kokoustamon Aamussa, 2015.

Suomessa järjestetään korkeatasoisia maailmanluokan tapahtumia, joiden puhujasisältö luodaan kansainvälisistä keynote-puhujista. Kuvassa: Laura Schwartz ja Eki Felt Speakersforumin asiakastilaisuudessa 2015, Espoossa.
30% Harkitsee kansainvälisen puhujan käyttöä tapahtumassa lähitulevaisuudessa.

Suomessa järjestetään korkeatasoisia maailmanluokan tapahtumia, joiden puhujasisältö luodaan kansainvälisistä keynote-puhujista. Kuvassa: Laura Schwartz ja Eki Felt Speakersforumin asiakastilaisuudessa 2015, Espoossa.

Ammattipuhuja saa luvan ravistella ja herätellä

Puhujassa arvostetaan oman alansa visionäärisyyttä, henkilöä joka on saanut tunnustusta tekemästään työstään ja jota arvostetaan oman alansa parhaana tai edelläkävijänä. Tutkimukseen vastanneista 60% odottaa ravistelua ja herättelyä. Puhujan odotetaan olevan myös vetonaula tai yleisömagneettti tapahtumalle. Vetonaulana puhujan toivotaan yleisellä tasolla innostavan tapahtuman pääteemaan äärelle. Joka kolmas vastaajista kertoi, että puhujan tunnettuudella on merkitys, ja se on yksi kriteeri mikä vaikuttaa puhujavalintaan.

Puhujan tulee istua tapahtuman järjestäjän arvoihin ja puhujan sanoman puhutella tapahtuman yleisöä. Kiitelty puhuja osaa tuoda esiin tuoreita näkökulmia, havaintoja, ajamatta liikaa omaa agendaansa. On tärkeää, että kuulija voi itse päättää mielipiteensä asiaan. Puhujan ei niinkään odoteta viihdyttävän tai olevan koulutuspäivän irrallinen osa, vaan kehittävän jollain erityisellä tavalla ammatillista osaamista.

Speakersforum on seurannut puhuja-alan kehitystä näköalapaikalta 15 vuoden ajan. Ammattipuhujien taustat ovat moninaisia. Puhujat voidaan jakaa tiettyihin kategorioihin. Suosituin puhujagenre vuodesta toiseen on motivaatio- ja asennepuhujat. Tutkimustulokset tukivat tätä, 70% vastaajista ilmoitti käyttävänsä eniten juuri inspiraatiopuhujia tapahtumissa. Toiseksi eniten kaivataan puhetta (43%) futuristeilta ja eri alojen visionääreiltä. Tapahtumista vastaavat eivät tilaa viihteellisiä puhujia, vaan selkeästi halutaan puhuja, joka antaa näkemyksiä uudistaa tai kehittää ajattelu- ja toimintapoja.

Puhe on teko muutoksen edellä

Puhe välittää viestin. Puhuminen muuttaa maailmaa. Murrosaikana tarvitaan yksilön, yhteisön ja yrityksen rohkeita tekoja, jotta syntyy uusia ilmiöitä ja innovaatioita. Tänä päivänä bisneksessä ja toimialalla on pystyttävä löytämään uusia tapoja toimia, uusia näkökulmia ajatteluun ja uusia puolia yhteisön jäsenistä ja koko yrityksestä. Jokaista liiketoiminta-aluetta ja toimialaa vaanii uudet “game changerit” ja disruptio.

Speakersforumin listaus vuoden 2017 tärkeimmistä teemoista ja kysytyimmistä puhujista.

Kysyttäessä millaisiin teemoihin halutaan tänä vuonna ulkopuolisten puhujien ajatuksia ja ymmärrystä, tutkimuksessa kärkikolmikko oli selkeä ja eikä yllättä puhuja-alan johtavaa puhujatoimistoa.

Tulevaisuus ja digitalisaatio sekä motivaatio/asenne ovat vuoden 2017 trendiaiheita. Vastaajista reilusti yli puolet (55%) ilmoitti, että tärkeimpiä aiheita vuonna 2017 on ymmärtää digitalisaation mahdollisuuksia ja teknologian tuomia hyötyjä. Tulevaisuus on toiseksi puhuttelevien aihe, 43% vastaajista nosti sen kolmen tärkeimmän aiheen joukkoon. Vähän yli kolmannes vastaajista nosti myös asenteen ja motivaation kärkiteemoiksi. Vähiten kannatusta saivat aiheet; monikulttuurisuus, yrittäjyys ja yrityskulttuuri, jotka olivat alle 10% vastaajista tärkeimpien teemojen joukossa.

Tutkimuksen toteutti Speakersforum, joka on Pohjoismaiden johtava puhujatoimisto. Speakersforum on osa ruotsalaista TF Group –konsernia, joka lukeutuu yhdeksi maailman suurimmaksi puhujatoimistoksi. Speakersforum tuottaa vuosittain puhujasisältöä 2500 ja konsernitasolla yli 6000 tapahtumaan ympäri maailmaa.

Lisätietoja: Susanna Suorsa, p. +358 41 5452 667,

Puhujaesittelyt

Ota yhteyttä

Puh: 0201-5529 90
Sähköposti info@speakersforum.fi

Google translate

Facebook

Oy Speakersforum Finland Ab, Sinikalliontie 5, 02630 Espoo. Puh: 0201 5529 90.

Sivukartta