Sam Inkinen

TaT, FM Sam Inkinen on tohtoriksi väitellyt kulttuurintutkija, kirjailija, kolumnisti ja toimittaja. Sam tunnetaan visionäärisenä ja poleemisena ajattelijana sekä innostavana puhujana, jonka keskeinen pyrkimys on akateemisen teorian kytkeminen elävään elämään ja käytäntöön. Sam on toiminut 1990-luvun alusta lähtien tutkijana ja opettajana mm. Vaasan, Lapin ja Oulun yliopistoissa sekä luennoinut aktiivisesti eri eurooppalaisissa korkeakouluissa.

Sam on toiminut konsulttina ja asiantuntijana lukuisissa media- ja teknologia-alan kehityshankkeissa perehtyen varsinkin yhteisökysymyksiin ja hybridimedian problematiikkaan. Vuosina 2001–03 hän vaikutti Kymenlaakson ammattikorkeakoulun tutkimusjohtajana ja sen jälkeen Euroopan kestävän tietoyhteiskunnan instituutin toiminnanjohtajana.

Hänen aiheitaan ovat esimerkiksi:
- Tulevaisuuden teknologiat
- Tulevaisuuden media: trendit, megatrendit, käyttöliittymät
- Sisältötuotannon haasteet: digimedia, monikanavaisuus, hybridimedia
- 2000-luvun aikalaiset: kuluttajat, heimot ja identiteetit

Sam Inkinen

Tiimityö & Menestyvä tiimi

Sosiaalinen media

Tiimityönvalmennus