Tulevaisuus ei kehity tasaisesti. Meitä ravistaa energian ja materiaalien vallankumous, teknologian murros ja monet muut tekijät.

Tulevaisuudentutkimuksen professori

Markku Wilenius

Arvostettu tulevaisuudentutkija - loistava puhuja.

Professori, valtiotieteiden tohtori Markku Wilenius on yksi alansa pioneereista, omaten yli 20 vuoden kokemuksen tulevaisuudentutkimuksen parissa. Wilenius on tutkinut mm. teknologian, talouden, ruoan, kulttuurin, ilmaston, koulutuksen, median, alueellisen kehityksen ja Euroopan tulevaisuuteen liittyviä teemoja. Tulevaisuustutkija Markku WIlenius on nimetty Unesco-professoriksi Learning Society and Futures of Education -teemalla.

Hän on tehnyt yhteistyöstä lukuisten valtiollisten toimijoiden kanssa ja työskennellyt lähes kaikkien Suomen tärkeimpien yritysten parissa. Wilenius on saanut kansainvälistä vastuuta ja tunnustusta mm. edustamalla Suomea kansainvälisissä neuvotteluissa, esimerkkinä vuoden 2002 Johannesburgin kestävä kehityksen huippukokous. Markun kansainvälisesti arvostettu osaaminen ja muuntautumiskyky tulivat yleiseen tietoisuuteen viimeistään hänen työskennellessään yhden maailman suurimmista yrityksistä, saksalaisen vakuutusyhtiö Allianzin, strategisen kehityksen johdossa.

Markun uusin kirja "Tulevaisuuskirja. Metodi seuraavan aikakauden ymmärtämiseen" julkaistiin kesäkuussa 2015. Kirjassa Markku käsittelee meneillään olevaa aikakaudenmuutosta ja siihen reagoimista.

Puhujana Markku tunnetaan karismaattisena ja varmana esiintyjänä, joka inspiroi kuulijaansa värikkäillä kalvoillaan, sekä vuosien saatossa harjaantuneella innovatiivisella esiintymistekniikallaan. Hän on erittäin arvostettu ja kysytty puhuja niin suurilla konferensseilla ja messuilla kuin myös pienryhmäkeskustelujen vetäjänä. Suositun esiintyjän hänestä tekee kirjavan kokemuksensa ja ammattitaitonsa lisäksi myös hänen asiantuntemuksensa ajankohtaisuus suhteessa nykypäivän keskeisimpiin ongelmiin.

Hänen aiheitaan ovat esimerkiksi:
- Talouden, teknologian & yhteiskunnan pitkän aikavälin kehitys
- Finanssialan kehitys
- Ympäristökysymykset, energiapolitiikka & yritysten vastuullisuuden johtaminen
- Metsäteollisuus ja biotalous

Video

Pressikuvat

Samankaltaisia puhujia

Palkitut fasilitaattorit

Kestävä kehitys

Futuristit