Juha Matilainen

Juha Matilainen on biokemian tohtori, yrittäjä ja geenitestauksen asiantuntija.

Juha on toiminut ennen yrittäjäuraansa monenlaisissa tehtävissä, ennen kaikkea opettajana ja tutkijana, sekä Kuopion että Helsingin yliopistoissa. Taustansa ansiosta Juha pystyy puhumaan asiantuntevasti ja mielenkiintoisesti myös monista molekyylibiologian aiheista, kuten geenien säätelystä ja uusimmista geenien tutkimusmenetelmistä, tieteellisellä tarkkuudella.

Itse asiassa Juha ei haluakaan määritellä erityistä kohdeyleisöä, koska "geenit koskettavat kaikkia ja kaikkien pitäisi ymmärtää muutama oleellinen juttu niiden toiminnasta". Näin ollen Juhan voi tavata puhumasta niin salilliselle yliopiston tohtoreita ja professoreita kuin kauppakeskuksessa pyöriville ohikulkijoillekin.

Intohimoisena urheilijana Juha on erityisen kiinnostunut geenien vaikutuksesta urheilijan suorituskykyyn. Juha pystyykin pitämään mielenkiintoisen puheen siitä, mikä vaikutus geeneillä on urheilijan tai tavallisen kuntoilijan liikunnallisiin ominaisuuksiin.

Juha Matilainen

Samankaltaisia puhujia

Kansainväliset juontajat

Ajanhallinnan valmentjat