Vesa Taatila

FT, dosentti Vesa Taatila toimii Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n rehtori-toimitusjohtajana. Samanaikaisesti hän on Turun yliopiston kasvatustieteen dosentti, erityisalanaan innovaatiopedagogiikka. Aiemmin Vesa on työskennellyt koulutusalalla mm. Metropolia Ammattikorkeakoulun vararehtorina, Laurea-ammattikorkeakoulun innovaatiojohtamisen yliopettajana.

Liike-elämässä Vesa on työskennellyt mm. Metso Oyj;n henkilöstön kehittämisjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä, Talentpartners Oy:n liiketoimintayksikön johtajana sekä Sonera Oyj:ssä kompetenssi- ja projektijohtajana. Lisäksi hän on toiminut useiden start up –yritysten neuvonantajana ja hallituksen jäsenenä.

Vesan erityisalat ovat innovaatiot, oppiminen, kompetenssit ja yrittäjyys. Hänellä on erittäin laaja esiintymiskokemus niin korkeakoulujen peruskursseista kuin politiikan ja liike-elämän päättäjille pidettävistä esityksistä.

Vesa Taatila

Samankaltaisia puhujia

Uusia näkökulmia

Opettavaiset fasilitaattorit