Siv Their

Aikuiskasvatustieteen tohtori Siv Their on työelämän tutkija Helsingin yliopistossa.

Siv on työskennellyt suuren palveluorganisaation koulutuspäällikkönä kymmenen vuotta. Hän on osallistunut useisiin kehitysprojekteihin sekä yksityisellä että julkishallinnollisella puolella, kansallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla. Siv on toiminut luennoitsijana yrityksissä, organisaatioissa ja konferensseissa.

Siv on julkaissut useita akateemisia julkaisuja sekä muita yrityskirjoja. Hän on myös aktiivinen artikkelien kirjoittaja johtamisteknisissä, taloustieteellisissä ja kasvatustieteellisissä julkaisuissa. Hänet on palkittu vuonna 1998 Fredrika Runebergin palkinnolla ja valittu Vuoden Pedagogiksi vuonna 1997 Ruotsissa.

Sivin tavoite luennoilla on antaa strategiat, osaamiset sekä työkalut pedagogiseen johtamiseen.

Hänen aiheitaan ovat esimerkiksi:
- Johtaminen pedagogisena toimintana
- Organisaatio oppivana järjestelmänä
- Luovuuden tekniikat ja menetelmät

Pressikuvat

Siv Their

Samankaltaisia puhujia

Organisaatio

Johtamisen valmentajat

Liiketoiminnan valmentajat