Annamari Lammassaari

Annamari Lammassaari on kansainvälistymiskouluttaja ja –brändikonsultti. Hänellä on pitkä kokemus viestinnästä ja brändäyksestä niin kotimaassa kuin kansainvälisellä kentällä.

Annamarin erikoisalaa on yritysten ja yhteisöjen kansainvälistymisen tukeminen viestinnän ja markkinoinnin keinoin. Hän on tehnyt lähes 25 vuoden ajan kansainvälistä yritysviestintää konsulttinä ja viestintäjohtajana eri organisaatioissa ja viimeksi KONE Oyj:n brandijohtajana vastaten globaalin brändin rakentamisesta. KONE-uransa aikana hän sai myös kokea yritysfuusion vaikutuksen brändiin (KONE-Partek). Annamari oli vastuussa uuden brändihierarkian suunnitteluprosessista fuusion yhteydessä.

Hänen aiheitaan ovat esimerkiksi:
- Yrityksen yhteiskuntavastuu
- Globaalin talouden ja suurten trendien vaikutus organisaation palveluun
- Brändin lokalisointi
- Kehitysyhteistyö

Annamari Lammassaari

Uusia näkökulmia

Yritysjohtajataustaiset fasilitaattorit

Urheilumaailman puhujat